Osby

Osby-Visseltofta församling

Osby-Visseltofta församling är en församling i Östra Göinge kontrakt, Lunds stift och Osby kommun. Församlingen utgör ett eget pastorat sedan 1 januari 2006 då Visseltofta uppgick i Osby församling och Osby bytte namn till Osby-Visseltofta.

 

Osby kyrka har legat på samma plats sedan medeltiden. I den starkt växande församlingen blev kyrkan på 1700-talet för trång. Då byggdes två korsarmar ut åt norr och söder, men det blev ändå inte utrymme nog.

I början av 1800-talet beslöts att hela långhuset skulle rivas och byggas om, dubbelt så långt och brett, vilket skedde 1834. Det enda som återstår av medeltidskyrkan är koret och absiden, som tidigare användes som sakristia och sedan 1934 blivit kapell för mindre andakter. I S:t Petri kapell sker även dop eller vigsel om det inte är fler än att vi får plats. Kyrkan fick 1834 en så kallad altarpredikstol, en predikstol infälld i väggen strax över altaret. Den gamla 1500-talspredikstolen hade dock bevarats på kyrkvinden och blev 1930-talet placerad i koret. 1940 tillkom den nuvarande altartavlan. Våra vackra fönstermålningar kom till 1925 och är ett verk av Yngve Lundström.

Källa: Svenska kyrkan

Foto: Ivar Björklund


Länk till Wikipedia: Osby