Databaser

Databaser


Demografisk Databas Södra Sverige

Vårt långsiktiga mål är att alla kyrkböcker över födda, vigda och döda för Skåne, Blekinge och Halland ska registreras för perioden 1650-1900 och vara fritt sökbara på Internet.


Föreningen Släktdata

Släktdata är en ideell förening som har som huvudmål att göra så många avskrivna eller indexerade kyrkböcker som möjligt fritt tillgängliga för släktforskning. Vi hjälper föreningar och enskilda personer med råd för registrering och gör resultatet fritt sökbart och tillgängligt för släktforskning gratis direkt på Internet.


Arkiv Digital

Vår onlinetjänst AD OnLine gör din släktforskning enklare. Med AD OnLine får du tillgång till alla våra digitala färgbilder direkt via nätet. AD OnLine är en enkel, funktionell och användarvänlig programvara där det är lätt att hitta vad man söker med många olika sökalternativ. Genom att släktforska via nätet får du tillgång till materialet när du vill, varifrån som helst.


SVAR Riksarkivet

Arkivsök: Här kan man söka efter arkivhandlingar som finns som original, mikrokort eller skannat.

Geografisk Sök: Sökning i Flera Olika typer av register via församlingsnamn eller län.

Statliga arkiv: Sökregister till Statligt arkivmaterial, ex. konselj, kyrkoarkiv, bouppteckningar.

Enskilda arkiv: Sökregister till Enskilt arkivmaterial, ex. brandförsäkringar, brevsamlingar och bilddatabas.

Fordon: Sökregister till Fordonshandlingar under tidsperioden 1972-1994.

Hjälpregister : Register som underlättar för Att hitta rätt mikrokort


Skånes arkivförbund

Skånes arkivförbund är ett tankens arkiv. Hos oss finns tusentals handlingar som speglar människors idéer, drömmar och förhoppningar. Vi möter dem i föreningars protokoll, i korrespondens och skrifter men också i privatpersoners nedskrivna minnen, livsberättelser, personliga brev och dagböcker.


Genline

Ancestry Bildarkivet består av inscannad mikrofilm. Dessa microfilmer är filmer kopierade från Riksarkivets arkivexemplar. Erbjuder bilder av kyrkbokssidor istället för tolkad information. Detta är vad som skiljer vår databas från de flesta andra som finns tillgängliga via Internet.


Stockholms stadsarkiv Rotemansarkivet

Upptäck våra arkiv. Här kan du på egen hand söka dig fram till information som förvaras vid Stadsarkivet. Allt finns dock inte tillgängligt på Internet. Det är bara genom ett personligt besök i vår läsesal på Kungsklippan som arkivens värld kan öppna sig i hela sin bredd.


Utvandrarnas  hus i Växjö

Utvandrarnas Hus ligger centralt vid Växjösjön och innehåller utställningar, bibliotek, arkiv och forskarsal. Här anordnas konferenser, seminarier och fester, liksom tillfälliga utställningar med temat utvandring och invandring, alltså migration.


EmiWeb

EmiWeb är det första webbaserade arkivet i sitt slag i Skandinavien när det gäller in- och utvandring till och från Sverige, Norge och Danmark.


ScanGen

- Med Personsökaren söker man smart efter personer förr och nu på hemsidor och i databaser runt om på nätet. Nå över 20 miljoner personposter i en sökning!

- På vårt populära efterlysningsforum kan alla ställa frågor om släkten. Följ diskussionen på forumet, genom epostlistan eller med RSS.

- Många källor går nu att läsa direkt på internet. ScanGen hjälper dig att hålla koll på vilket material som blir tillgängligt löpande från SVAR, Arkiv Digital och Genline, såväl här på hemsidan som genom daglig uppdatering på epostlistan.