Glimåkra

Glimåkra kyrka

Glimåkra kyrka är församlingskyrka i Glimåkra församling i Lunds stift och ligger i tätorten Glimåkra i Östra Göinge kommun i Skåne län .

Glimåkra kyrka, som byggdes 1838, saknar torn och spira. När den nya kyrkan byggdes mellan 1838 och 1842 tog pengarna helt enkelt slut. Det fanns inte råd till torn som fanns på ritningarna. I stället fick kyrkan ett enkelt platt tak. Kyrkan byggdes av byggmästare Ola Borgström från Sölvesborg efter en offert på 16 400 kronor. Både på den norra och södra väggen som flankerar altaret finns vackra glasmålade fönster. Båda glasmålningarna är gjorda av konstnären Anders Nilsson 1918.

Predikstolen är mycket ovanligt placerad ovanför altaret. På 1940-talet ville man riva den gamla predikstolen och bygga en ny till vänster om altaret men som väl var blev detta aldrig av. Nedanför det norra fönstret finns den lilla vackra dopfunten i trä. Den är gjord av en bildhuggare Johan Menschefver som skall ha bott i Göinge på 1620-talet. Den ärväldigt gammal, kanske kommer den från den medeltida kyrka som fanns där dagens kyrka ligger. Kyrkan, som ligger på samma plats som den äldre församlingskyrkan från 1280-talet, invigdes av prosten Peter Samuel Ström. Sakristian och läktaren, samt utrymmet under denna, byggdes delvis om 1979-1980.


Länk till Wikipedia: Glimåkra