Onnestad

Araslövs församling

Araslövs församling är en församling i Villands och Gärds kontrakt, och Kristianstads kommun. Församlingen upphörde 1638, men återbildades år 2003 när man slog samman Färlövs församling, Norra Strös församling och Önnestads församling.


Önnestads kyrka är uppförd i romansk stil, troligen omkring år 1200. Tornet byggdes drygt hundra år senare. Någon absid har troligen inte funnits, däremot ett vapenhus i söder. Kyrkan hade från början inga valv. Dessa slogs sannolikt på 1400-talet och försågs liksom väggarna med målningar. På 1600-talet uppfördes en läktare under tornvalvet och den norra väggen. På läktaren byggdes den första orgeln 1702. Under åren 1848-54 genomgick kyrkan en omfattande renovering. Kyrkan fick både in- och utvändigt ett helt nytt utseende. Kyrkan byggdes ut åt söder, valven revs utom i koret och tornet. Altaret flyttades till norra långväggen med en absid och vid den nya sydväggen uppfördes en läktare med en ny orgel. Under åren 1907-09 var man tvungen att göra en ny genomgripande renovering och kyrkan fick det utseende den har idag. Kyrkan återfick sin orientering i öst-väst, taket fick ett nytt kryssvalv av tegel, altaret återfick sin plats i koret med ny altartavla och absiden revs. En ny predikstol och dopfunt uppfördes och orgelläktaren med ny orgel återfick sin plats i tornrummet. En ny vägg byggdes i söder där utrymme skapades för kyrksal mm. 1957 tillkom en ny orgel och 1965 framtogs målningarna i sakristian. Altartavlan är en kopia av Carl Blocks målning Uppståndelsen. Originalet finns i Kongens Billedkammer på Frederiksborgs slott i Hilleröd. Orgeln från 1957 framtagen av firman Olof Hammarberg, Göteborg. Fasaden är ritad av arkitekten Torsten Leon-Nilson, Ignaberga.


Foto: Ivar Björklund