Tyringe museum och Leksaksfabriken Hörja

Besök på Tyringe museum och Leksaksfabriken i Hörja


Lördagen den 16 juni 2018 började ett 20-tal medlemmar från Göinge Släkt och Hembygsforskarförening att besöka Tyringe Museum där vi blev informerade om museets tillkomst och hur man arbetar för att det atraktivt att besöka. Vi blev väl  mottagna av Olle Nyström, Stig Johansson, Bengt Persson och Lars Gunnarsson, en del av Knegarna som hjälps åt att hålla museet igång. Olle började med att berätta historien om hur museet kom till och hur man arbetar för att utveckla verksam-heten. Han visade ett litet bildspel. Sedan visades vi runt i lokalerna där Stig visade med stor inlevelse hur olika maskiner fungerade och intressant var att alla maskiner är i det skicket att det går att köra dom. Bengt tog plats i den uppbyggda gamla affären och visade alla gamla saker som många kände igen. Sedan var det fritt att gå runt och titta på de olika montrarana som man byggt upp. De fyra knegarna svarade på många frågor. Då alla var nöjda åkte vi vidare till Leksaksfabriken i Hörja där ägarna Britt-Marie och Stig Johansson tog emot oss med stora famnen. Britt Marie började med att berätta historian om Leksaksfabriken och Leonard Sunnermark som ägt fabriken. Sedan gick vi in i fabriken för att se på alla gamla maskiner och saker som tillverkats där och som finns bevarade och höra berättelsen om hur dom fungerade. Då alla frågor var besvarade grillade vi korv och fikade med kaffe. Efter att Britt-Mare och Stig avtackats med en vacker blomma åkte vi åter mot hemmet.

Text och bilder: Per-Åke Fredriksson


Vill du se bilderna i större format så klicka på aktuell bild