DNA Café

DNA Café

Föreningen anordnade en sammankomst för medlemmar som hade DNAtopsat sig eller som tänkt att topsa sig nu. 29 medlemmar hade anammat inbjudan och Lena Ringbrant Ekelund och Hjördis Nilsson från Åsbo släktforskarförening gjorde en mycket fin genomgång av hur man läser resultatet från sin topsning. Efter genomgången fick deltagarna prova på att läsa av sitt eget resultat med hjälp av Lena och Hjördis. 5 medlemmar topsade sig på träffen. En mycket lyckad dag.


Här finns några nyttiga länkar om DNA infrmation:


You Tube Linda Åsa


Svenska sällskapet för

Genetisk Genealogi


Gröna Stubben