Medlemssida

MEDLEMSSIDA


Denna sida är främst avsedd för medlemmar i Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening.


AKTUELLT


Har du kanske förslag, tankar och idéer?

Kanske vore det något att föra vidare till föreningsstyrelsen? Kontakta någon styrelsemedlem


Hemsidan

Du som tittar in på Hemsidan ibland har säkert observerat att den uppdateras regelbundet. Oftast varje vecka, eller då något "har hänt" eller skall ändras.  

Idéer och synpunkter är alltid välkomna!


Efter medlemmars önskemål har vi numera även med forskningsområden i vår medlemsmatrikel. Detta för att Du lätt skall kunna kontakta någon som forskar på samma församling eller familj och kanske utbyta forskningsresultat. Du som inte redan har anmält ditt forskningsområde gör detta till kassor@gshf.seeller på telefon 076-176 70 32. Om din e-postadress inte finns med sänd gärna in även den till kassor@gshf.seså kan vi kommunicera snabbare med varandra i föreningen.VIKTIGT: Tänk också på att meddela kassören om du byter adress, telefonnummer eller

e-postadress!Gydhingen

Gydhingen utkommer under vår och höst som 16-sidiga tidningar.

Därutöver kommer två informationsblad att sändas under vintern och sensommaren. Det senare bladet  även med föreningens medlemsmatrikel. Enligt styrelsebeslut kommer informationsbladen och medlemsmatrikel att skickas i digital form till de medlemmar som har meddelat sin e-postadress, övriga får bladen och matrikeln via posten. Detta på grund av att Gydhingen  numera är momsbelagd, vilket medför ökade kostnader. 

Till alla medlemmar sändes tidningen Gydhingen med vanlig post.


Innehållet blir dock det som vi medlemmar hjälps åt att bidraga med.


Material mottages tacksamt!


Om du har något som du kan tänka dig att dela med dig av, tveka inte, hör av dig till: redaktor@gshf.se. Det kan vara foton, berättelser, egna forskarerfarenheter, ja nästan vad som helst inom vårt intresseområde. Du får all hjälp, råd och tips som du eventuellt behöver.


Skånes Släktforskarförbund


Som medlem i Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening är du även medlem i Skånes Släktforskarförbund, sgfm. sgfm utger ett antal s.k. SGF-brev under året. Vi medlemmar uppmanas att läsa dessa för att följa vad som är aktuellt på den skånska släktforskarfronten. Klicka på länken nedan för att komma till SGF:s egen hemsida.

http://www.sgfm.se
Förbundsförsäkringar


2018-03-13| Föreningsinformation


Viktig information om förbundsförsäkringen

I juni förra året skickade vi ut ett förtydligande av försäkringsvillkoren för olycksfallsförsäkringen, där det framgick att den endast gällde om olycksfallet inträffat på ett av de försäkringsställen (föreningslokaler) som var försäkrade av förbundet.


Inför förnyelsen av förbundsförsäkringen har vi dock enats med försäkringsbolaget om att olycksfallsförsäkringen inte ska vara kopplad till någon speciell lokal - försäkringen gäller när medlemsföreningarna har sina sammankomster enligt verksamheten, oavsett plats.


Den gäller för alla anställda (eller motsvarande engagerade) och förtroendevalda i föreningen samt medlemmarna i föreningen under ett aktivt deltagande. Det gör att resor till och från sammankomsterna exkluderas- det räknas inte som ett aktivt deltagande.


Förbundets tjänstereseförsäkring gäller endast för förbundets anställda och förtroendevalda till och från aktiviteter. Som vi skrev i förtydligandet förra året är det inte möjligt för förbundet att erbjuda motsvarande skydd under resor även till medlemsföreningarna och de enskilda medlemmarna- det skulle innebära minst en fördubbling av försäkringspremien. Förhoppningsvis har de flesta medlemmar själva en olycksfallsförsäkring i sin hemförsäkring och då ingår normalt motsvarande skydd för olyckor under fritid.


Inte heller för egendomsförsäkringen är en egen lokal avgörande, ett grundskydd finns för inventarier/maskinerier/varor upp till 25 000 kronor för alla medlemsföreningar. De föreningar som omfattas av grundskyddet benämns som ”utan angivet försäkringsställe” i försäkringsbrevet, föreningens namn framgår endast av en separat adresslista. Den bifogas längst bak i samma dokument som försäkringsbrevet.


Ett mindre antal föreningar har begärt ett högre skydd, för dessa krävs däremot adress till lokalen som specificeras direkt i försäkringsbrevet. Det är viktigt att de föreningar det gäller meddelar oss varje år vilka summor de vill ha försäkrade inför nästa period så att alla siffor stämmer med senaste bokföringen.


Försäkringsinformationen är nu uppdaterad på Rötter och alla underlag hittas under Förbundsinfo/Medlemskap/Försäkringar.


Försäkringsbrevet, adresslistan från förbundet och villkoren finns att ladda ner här:


Ladda ner försäkringsbrevet och adresslistan här!

Ladda ner försäkringsvillkoren för olycksfall här!

Ladda ner försäkringsvillkoren för egendom här!Ett utskick från Sveriges SläktforskarförbundFörslag på aktiviteter


  • Har du förslag på något studiebesök eller något annat trevligt som du och andra medlemmar kan ha intresse av så hör av dig till vår


ordförande Karin Pallbo på

e-post: ordforande@gshf.se

eller telefon 072-325 15 68
Jourhavande släktforskare


  • Vill du ha hjälp med att komma igång med din släktforskning eller kanske har kört fast så kom till Biblioteken i Hässleholm, Broby, Lönsboda, Osby, Sösdala och Tyringe.


  • Där får du kanske hjälp med dina problem.


  • Se aktuella tider i kalendern.


KLICKA HÄR


Mycket material finns på biblioteken som kan hjälpa dig.
För mer info KLICKA HÄRE-postadresser


Du som har e-postadress men ännu inte registrerat det i medlemsregistret gör det så att du får nyheter skickade till din e-postadress.
Skicka dina uppgifter till kassör@gshf.se