Mellby

Norra Mellby församlingNorra Mellby församling är en församling i Västra Göinge kontrakt, Lunds stift och Hässleholms kommun. Ingår i Norra Mellby pastorat tillsammans med Häglinge och Brönnestad. Församlingens kyrka heter Norra Mellby kyrka.


Norra Mellby kyrka. Omkring år 1150 var denna romanska kyrka färdig att inviga. Något århundrade därefter byggdes kyrkan till. Så sent som 1917 uppfördes tornet. Klockhusets timmer höggs 1480-1481. På norra långhusväggen finns ett berömt "livshjul". I mitten står Döden, snärjd av ormar och råttor, för att hämta även en högstående person till sitt rike. Ett språkband hänvisar till Psalt. 144. På en pelare - uppförd vid valvslagningen på 1400-talet  finns en biskop med en pilgrimsmussla i mitran. En sådan mussla erhölls när man besökt aposteln Jakobs grav i Spanien.

1956 fick koret en glasmålning utförd av Karl-Einar Andersson, Sösdala och 1984 en i långhuset, gjord av Erik Olsson, Halmstadgruppen. Ett flertal 1700-talsföremål av Johan Ullberg finns också. På Kyrkogården finns Otto Lindblads grav (Lunds student-sångförenings grundare).